Όροι & οδηγίες διαγωνισμών

16/10/2012, 12:00

Tralala Διαγωνισμοί – Οδηγίες συμμετοχής

1.Απο την κεντρική καρτέλα επιλέξτε το είδος διαγωνισμού (διασκέδαση, meet&greet, ταξίδια κλπ).

2. Αναζητήστε και επιλέξτε τον επιθυμητό διαγωνισμό που θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή.

2. Διαβάστε προσεχτικά το κείμενο και τις πληροφορίες για το τι κερδίζετε (μονές, διπλές προσκλήσεις, τραπέζι κλπ) καθώς και την ώρα προσέλευσης.

3.Κάντε «Επιλογή ημερομηνίας και ώρας».

4. Πατήστε το «δήλωσε συμμετοχή».

5.Συμπληρώστε ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και…καλή επιτυχία

 

• Οι νικητές ειδοποιούνται μέσω του e-mail που έχουν δηλώσει ή τηλεφωνικά και ανακοινώνονται αυτόματα απο το σύτημα κλήρωσης στην official σελίδα του tralala.gr στο facebook

• Σε περίπτωση που το όνομα σας από παραδρομή δεν βρίσκεται στη λίστα ή αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ενημερώστε μας με email στο info(@)tralala.gr

• To tralala.gr δεν ευθύνεται για τυχόν αναβολές ή ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής!

*Προσοχή: Όσοι δηλώνετε απλά για να δηλώσετε συμμετοχή χωρίς να έχετε πραγματικό ενδιαφέρον καλό θα είναι να το αποφεύγετε διότι όσοι κληρωθούν και δεν πάνε (εκτός σοβαρού λόγου) θα αποκλείονται από τους διαγωνισμούς του Tralala.gr!

 

Tralala Διαγωνισμοί – Όροι συμμετοχής

1. Για να συμμετέχει ο χρήστης στην κλήρωση διαγωνισμό θα πρέπει να έχει δηλώσει ορισμένα επιπλέον στοιχεία, στη φόρμα συμμετοχής του στην εν λόγω κλήρωση. Δεν απαιτείται η καταβολή χρηματικού αντιτίμου συμμετοχής. Μπορεί να μετέχει οποιοσδήποτε πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, δωρεάν.

2. Η δυνατότητα συμμετοχής στην κλήρωση λήγει την μέρα και ώρα που αναγράφεται στην σχετική σελίδα διαφήμισης του σχετικού δώρου. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί on line στο www.tralala.gr.

3. Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στην κλήρωση. Καθένα μέλος επιτρέπεται να μετέχει στην κλήρωση μόνο μία φορά, δηλώνοντας τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται.

4. Προσωπικά Δεδομένα. Το www.tralala.gr (στο εξής: Διοργανωτής) σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό του θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στην Κλήρωση, που θα συλλέξουν από τους ίδιους, με σκοπό την ανακήρυξη των νικητών του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των Δώρων αυτών. Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων/ των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, εκτός αν άλλως επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

5. Ο νικητής της κλήρωσης θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στη διεύθυνση e-mail που ο ίδιος θα έχει δηλώσει κατά την συμμετοχή του στους διαγωνισμούς και το όνομά του θα ανακοινωθεί αυτόματα στην facebook σελίδα του tralala.gr, που θα αφορά στην εν λόγω κλήρωση. Η αποδοχή του δώρου εκ μέρους του νικητή της κλήρωσης θα πρέπει να γίνει εντός μίας ημέρας. Εάν παρέλθει μία μέρα χωρίς να εμφανιστεί ο νικητής και να αναζητήσει το δώρο του, τότε το δώρο θα απευθύνεται αυτόματα και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στον πρώτο επιλαχόντα της κλήρωσης, ο οποίος θα ενημερώνεται επίσης μέσω e-mail γι’ αυτό και το όνομά του επίσης θα αναγράφεται στο ίδιο σημείο της ιστοσελίδας, με τη σχετική αναφορά της ανακήρυξής του ως νικητή, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αποδοχής του δώρου από τον πρώτο κληρωθέντα. Η αυτή διαδικασία θα ισχύει και περαιτέρω για τους λοιπούς επιλαχόντες της κλήρωσης.

6. Ως δήλωση αποδοχής του δώρου εκ μέρους του νικητή αρκεί η αποστολή σχετικού e-mail στον Διοργανωτή ότι αποδέχεται το δώρο του. Περαιτέρω ο νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εκάστοτε επιχείρηση-εταιρία για την ακριβή συνεννόηση ώρας και ημέρας, εκτός της περίπτωσης που το δώρο είναι σε συγκεκριμένη ημερομηνία, όπως αυτό θα αναγράφεται πάντοτε στη σελίδα του σχετικού διαγωνισμού στο www.tralala.gr και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα για να επιβεβαιώσει επίσης ότι θα κάνει χρήση του δώρου της κλήρωσης και να ρυθμίσει τις περαιτέρω λεπτομέρειες.

7. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διοργανωτή, καθώς και οποιοδήποτε γεγονός τυχόν συμβεί στο πλαίσιο της παραμονής του στον συναυλιακό ή άλλο χώρο οποιαδήποτε σχετική ευθύνη φέρουν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπο του Διοργανωτή.

8. Από την κλήρωση και από του νικητές εξαιρούνται οι συνεργάτες του Διοργανωτή

9. Καθένας συμμετέχων φέρει την ευθύνη της αλήθειας των στοιχείων τα οποία δηλώνει στον Διοργανωτή, με τα οποία συμμετέχει στις κληρώσεις.

10. Το δώρο είναι ορισμένο και συγκεκριμένο και δεν ανταλλάσσεται σε καμία περίπτωση με άλλο δώρο ή οποιαδήποτε άλλη παροχή, χρηματική ή μη. Μπορεί να μεταβιβαστεί ωστόσο σε συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο του νικητή, μετά από σχετικό email του νικητή με όλα τα στοιχεία του σχετικού ανταυτού προσώπου .

11. Η συμμετοχή στις κληρώσεις σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όλων των όρων του παρόντος, οι οποίοι θεωρούνται ουσιώδεις.

(Visited 15,677 times, 1 visits today)

Tralala Social Media